Statistika pitanja

Predrag Kojović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 3
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
7