Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Mario Vukasović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 19
Pitanje Neodgovoreno 12
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 14
Inicijativa Neodgovoreno 9
Ukupno:
56