Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Mario Vukasović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 21
Pitanje Neodgovoreno 16
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 14
Inicijativa Neodgovoreno 10
Ukupno:
63