Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Mario Vukasović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 30
Pitanje Neodgovoreno 18
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 18
Inicijativa Neodgovoreno 10
Ukupno:
78