Bio na dnevnom redu

Informacija Ministarstva komunalne privrede infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo broj: 05/03-19-41985-15/21 od 09.03.2022. godine o poduzetim aktivnostima po zaključcima Skupštine Kantona Sarajevo i zastupničkim