Bio na dnevnom redu

-Izvještaj Ministarstva privrede Kantona Sarajevo o realizaciji novčanih podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo za 2021. godinu, sa prilogom Spisak kandidata koji su ostvarili pravo na novčani podsticaj u 2021. godini na području Kantona

Informacija Ministarstva komunalne privrede infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo broj: 05/03-19-41985-15/21 od 09.03.2022. godine o poduzetim aktivnostima po zaključcima Skupštine Kantona Sarajevo i zastupničkim