Usvojen

Izvještaj o radu JU MES –Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo, sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2011. godinu

Izvještaj o radu JU MES –Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo, sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2011. godinu