Usvojen

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na aneks Sporazuma o poslovnoj saradnji kojim se regulišu međusobni odnosi na realizaciji projekta rekonstrukcije, finansiranja, ustupanja, opremanja i korištenja objekta predškolske ustanove ,,Ciciban“ sa Općinom