Usvojen

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo i prijedloge odluka o izmjenama Odluka o usklađivanju statusa kantonalnih javnih komunalnih preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bos