Prijedlog zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade