Zastupničku inicijativu prema nadležnom resornom Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade da se izvrši adapacija postojećeg objekta područne skole Budišići koja pripada O.Š. „Mirsad Prnjavorac“ Vogošća, na lokaciji Budišići.

Amra Hasagić
Inicijativa

Zastupničku inicijativu prema nadležnom resornom Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade da se izvrši adapacija postojećeg objekta područne skole Budišići koja pripada O.Š. „Mirsad Prnjavorac“ Vogošća, na lokaciji Budišići.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 12 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Ne