Zastupničko pitanje: Zašto KJP Sarajevo-šume ne vrši maloprodaju ogrjevnog drveta?

Danijela Kristić
Pitanje

Zašto KJP Sarajevo-šume ne vrši maloprodaju ogrjevnog drveta?

Ukoliko ne postoji zakonska prepreka podnosim inicijativu da razmotrite da KJP Sarajevo-šume otpočnu maloprodaju ogrjevnog drveta kako bi na taj način građani dobili jeftinije ogrjevno drvo, a KJP Sarajevo-šume poboljšalo svoj finansijski prihod.

Postavljeno dana: 
Petak, 5 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Ne