Zastupničko pitanje vezano za upošljavanje novog zdravstvenog kadra na području Općine Novi Grad Sarajevo.

Sead Milavica
Pitanje

Zastupnik Sead Milavica na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za upošljavanje novog zdravstvenog kadra na području Općine Novi Grad Sarajevo.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da