Zastupničko pitanje vezano za "slučajeve diskriminacije demobilisanih boraca koji nisu proveli rat u Sarajevu".

Rasim Lakota
Pitanje

Zastupnik Rasim Lakota na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za "slučajeve diskriminacije demobilisanih boraca koji nisu proveli rat u Sarajevu".

Odgovor: