Zastupničko pitanje vezano za provedbu zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo.

Danijela Kristić
Pitanje

1. Da li su doneseni Zaključci usvojeni na 43 radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo 25.
Juna 2018 godine na incijativu Udruženja dijabetičara djece i omladine Kantona Sarajevo
obavezujući ?
2. Ako su obavezujući koje institucije su dužne provesti zaključke Skupštine ?
3. Da li pratite provođenje zaključaka Skupštine i na koji način ?
4. Ukoliko su zaključci obavezujući da li poduzimate sankcije u slučaju nepoštivanja ?
5. Šta će te učiniti ako se utvrdi da institucije koje su zadužene za provođenje Zaključaka
Skupštine Kantona Sarajevo od 25. Juna 2018 godine nisu to uradile ili su to uradile
djelimično ? Dali će te im dati rok da to provedu ili sankcionisati odgovorne ?

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 27 Avgust, 2020
Pošalji mail: 
Da