Zastupničko pitanje vezano za Pravilnik o radu Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“.

Mirza Čelik
Pitanje

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za Pravilnik o radu Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Februar, 2019