Zastupničko pitanje vezano za poseban program zdravstvene zaštite-terapiju za oboljele o celijakije – poremećaja koji obilježava trajna nepodnošljivost glutena.

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za poseban program zdravstvene zaštite-terapiju za oboljele o celijakije – poremećaja koji obilježava trajna nepodnošljivost glutena.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019