Zastupničko pitanje vezano za moratorij na zapošljavanje u sektoru zdravstva.

Aljoša Čampara
Pitanje

Zastupnik Aljoša Čampara na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za moratorij na zapošljavanje u sektoru zdravstva.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 23 Januar, 2019