Zastupničko pitanje vezano za izmjene i dopune Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvenih usluga i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo.

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za izmjene i dopune Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvenih usluga i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019
Pošalji mail: 
Ne