Zastupničko pitanje vezano za imenovanje i izbor direktora u JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć.

Samir Suljević
Pitanje

Zastupnik Samir Suljević na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za imenovanje direktora u JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019