Zastupničko pitanje vezano za formiranje Registra osoba sa invaliditetom gdje poseban značaj imaju osobe sa teškoćama u razvoju.