Zastupničko pitanje vezano za čišćenje snijega na prilazu u Terapijsku zajednicu-Kampus.

Elvedin Okerić
Pitanje

Zastupnik Elvedin Okerić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za čišćenje snijega na prilazu u Terapijsku zajednicu-Kampus.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019