Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo vezano za umanjenje cijena za korištenje garaža na Dobrinji i Saraj Polju.

Jasmina Bišćević-Tokić
Pitanje

Odlukom o izmjeni odluke o cijenama korištenja javnih parkinga koja je objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj: 37 od 16.09.2021. godine umanjene su cijene za korištnje garaža Dobrinja i Saraj Polje. U skladu sa navedenim postavljam pitanje da li će Vlada Kantona Sarajevo vrštiti sufinasiranje razlike u cijeni odnosno da li će nadoknaditi KJKP Rad iznos od 379 920,00 KM na godišnjem nivou obzirom da se radi o velikom iznosu koji će uticati na budžet navedenog preduzeća.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 30 Septembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne