Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo vezano za poduzete aktivnosti za osiguranje prečistača zraka za osnovne i srednje škole.

Senad Hasanović
Pitanje

- Imajući u vidu da je počela nova školska godina, te da se nastava konačno odvija u učionicama, a da Kanton Sarajevo u protekle dvije godine nije uspio napraviti značajnije pomake kada je u pitanju kvalitet zraka posebno u zimskom periodu, pitam premijera da li su poduzete aktivnosti za osiguranje prečistača zraka za osnovne i srednje škole?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 16 Septembar, 2021
Pošalji mail: 
Da