Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu zdravstva vezano za listu čekanja na lijek Avastin te nabavku vakcina BSG".