Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu saobraćaja.

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, da mi odgovori: Da li je Vlada Kantona Sarajevo prije donošenja odluke o primjeni „Odluke o raspodjeli prihoda koji su ostvareni prodajom svih vrsta prijevoznih karata osim pojedinačnih karata" razmišljala da će doći do nove tužbe od strane pravnog lica KJKP GRAS ili uposlenika GRASA što je puno opasnija varijanta? Te na osnovu kojeg Zakona se u komunalnu djelatnost uvodi privatno preduzeće i da li može doći do još jedne tužbe?”

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Da