Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture.

Aljoša Čampara
Pitanje

- Da li je istina da se u KJKP „Park“ imenovanja na određene rukovodeće pozicije vrše na način da se za potrebe upražnjavanja određenih pozicija izmjenio Statut ovog preduzeća, te da su po novom Statutu izbrisane odredbe o neophodnom iskustvu za rukovodeću poziciju, a dio kojim je bila precizirana struka koja je potrebna, dopunjen sa nekoliko fakulteta?

- Da li je istina da se po ovoj matrici radi i na izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji u KJKP „Rad“, a sve sa ciljem ponovnog dovođenja Senada Hasanspahića za direktora. Pravilnik se navodno prilagođava u dijelu potrebne školske spreme, jer podsjetit ćemo naprasno imenovanje Hasanspahića već je jednom, protivno aktima preduzeća, pokušano i trajalo je 48 sati?

- Da li vi ministrice Glamoč tražite za rukovodioce, prije svega stručne osobe koje će biti na čelu ovog preduzeća, sa menadžerskim kvalitetima ili želite udovoljiti željama političkih lidera stranaka ispred kojih imenovani dolaze? Ukoliko tražite kompetencije, na raspolaganju su vam desetine mladih, obrazovanih i sposobnih kadrova koji bi mogli izvanredno voditi ova preduzeća, međutim ukoliko je u pitanju ovo drugo onda ste vi nažalost među onima koji ne poštuju standarde struke, koji ne cijene obrazovanje, iskustvo i znanje?

- Da li ste svjesni da je prilagođavanje akata preduzeća najeklatantniji primjer institucionalne korupcije i u potpunoj suprotnosti sa pravdom i vladavinom prava za koju se borimo?

- Jeste li spremni snositi posljedice za odgovornost koju ćete snositi ukoliko se ovi navodi pokažu tačnim? Imate priliku poslati poruku obrazovanim ljudima da trebaju ostati u KS, da imaju priliku biti i direktori i članovi UO i NO, umjesto što reciklirate potrošene kadrove, pa se nadam da ćete vašu poziciju za to i iskoristiti.

Isto tako, tražim od vas da mi u roku od maksimalno 30 dana, za sva preduzeća iz nadležnosti vašeg ministarstva dostavite tabelu za direktore i članove Skupština i Nadzornih odbora sa navedenom stručnom spremom, tačnim nazivom obrazovne ustanove na kojoj su stekli svoje zvanje i sa godinama radnog staža koje su proveli u radeći u struci.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 27 Avgust, 2020
Pošalji mail: 
Da