Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu finansija.

Danijela Kristić
Pitanje

"Još 22.12.2020. godine potpisan je Protokol o međusobnoj saradnji i formiranju nove kreditne linije putem Kreditno–garantnog fonda sa direktorom Sarajevske razvojne agencije (SERDA).
Ovaj protokol je imao za cilj plasirati sredstva u iznosu od dva i po miliona KM, kako bi se malim i srednjim preduzećima pružila podrška za prevladavanje posljedica koje su uzrokovane pandemijom koronavirusa.
Molim da mi dostavite informaciju zašto sredstva Kreditno - garantnog fonda Vlade Kantona Sarajevo i nakon 3mjeseca od kada je nova Vlada imenovana još stoje kod Serde i nisu plasirana?
Da li smatrate da taj vid pomoći malim i srednjim preduzećima nije prioritet ili postoje određeni problemi sa plasmanom tih sredstava?"

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Petak, 30 April, 2021
Pošalji mail: 
Ne