Zastupničko pitanje upućeno KJP ZOI’84 Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o.

Danijela Kristić
Pitanje

Prema Ugovorima koje je ZOI 84 potpisivao sa Struconom d.o.o. u čl.2 navedeno je da se izvršilac posebno obavezuje:

a) Otvoriti radni nalog za svaku uslugu koji će da sadrži: opis servisne usluge, podatke o opremi, količinu ugrađenih dijelova, pojedinačne cijene dijelova i ukupnu cijenu za izvršeni servis vrijeme i datum početka i završetka usluge servisa . Ovaj radni nalog će biti sastavni dio svakog računa. Radni nalog mora biti potpisan punim imenom I prezimenom od strane predstavnika Naručioca.
- Molim da mi dostavite sve radne naloge, te dnevnik remonta za izvršene usluge po Ugovorima zaključenim u 2018, 2019 i 20220 godini.

Odgovor: 

Cjelokupan odgovor dostavljen zastupnici

Postavljeno dana: 
Petak, 5 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Da