Zastupničko pitanje prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade a vezano za tok, realizaciju i dinamiku procesa javnih nabavki ovog resornog ministarstva u prvoj polovici budžetske 2019. godine.

Haris Pleho
Pitanje

Zastupnik Haris Pleho na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničko pitanje prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade a vezano za tok, realizaciju i dinamiku procesa javnih nabavki ovog resornog ministarstva u prvoj polovici budžetske 2019. godine. Također tražim detaljane izvještaje o svim provedenim i neprevedenim javnim nabavkama od nadležne službe Ministarstva obrazovanja u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 24 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da