Zastupničko pitanje prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.

Mirza Čelik
Pitanje

Zastupnik Mirza Čelik na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničko pitanje prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 24 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Ne