Zastupničko pitanje: “Molim vas da mi dostavite podatak o ukupnom broju nezaposlenih osoba po zanimanjima tj. zvanjima koje su stekli po završetku obrazovanja.”

Mario Vukasović
Pitanje

Zastupnik Mario Vukasović, na 41. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.04.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Molim vas da mi dostavite podatak o ukupnom broju nezaposlenih osoba po zanimanjima tj. zvanjima koje
su stekli po završetku obrazovanja.”

Odgovor: