JU Služba za zapošljavanje KS

Zastupnička inicijativa “za oslobađanje žena plaćanja takse za registraciju obrta, a u cilju motiviranja da registruju obrt i aktivnog uključivanja na tržištu rada”.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori