Zastupničko pitanje: Molim da izvršite nadzor nad pravnim licima koja vrše promet ogrjevnog drveta na području Kantona Sarajevo i utvrdite da li to čine u skladu sa Zakonom o šumama KS i drugim važećim propisima.