zastupničko pitanje i inicijativA prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture.

Goran Akšamija
Pitanje

Zastupnik Goran Akšamija, na 44. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 06.09.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje i pokrenuo inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture.