Zastupničko pitanje: Hoće li se i kada izvršiti ograđivanje groblja Vlakovo, te se tako onemogućiti šetanje krava po mezarjima i grobovima?