Zastupničko pitanje: Da li Vlada Kantona Sarajevo poduzima ili planira poduzimati bilo kakve aktivnosti u cilju pružanja podrške izgradnji koncertne dvorane u Sarajevu?