Zastupničko pitanje: Da li se počelo sa primjenom zaključaka prihvaćenih na skupštini održanoj 25.08.2020. godine? Ako jeste u kojoj fazi realizacije se nalazite po svakome od prihvaćenih zaključaka?