Zastupnička pitanja upućena Ministarstvu zdravstva, a vezano za postupak vantjelesne oplodnje, refundacije za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje te zbrinjavanju trudnoće i novorođenčadi nakon IVF-a.

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupnička pitanja:

“Da li Ministarstvo raspolaže podacima o broju izvršenih postupaka vantjelesne oplodnje i uspješnosti istih u Kantonu Sarajevo (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i privatne klinike u KS) za period 2015. – 2018. godina, kao i o broju prijevremeno i terminski rodjenih beba nakon IVF-a?”

“Molim za potpunu informaciju od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja KS o broju korisnika prava na refundaciju po osnovu Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje (26.09.2016., izmjena 18.01.2017. godine)?”

“Da li Klinički centar Univerziteta u Sarajevu raspolaže potrebnom opremom i resursima za zbrinjavanje trudnoća i novorođenčadi nakon IVF-a i općenito djece u visokom riziku? Da li je izvjesno da će se potrebe za zbrinjavanjem rizične djece povećavati ukoliko i drugi kantoni usvoje slične odluke o finansiranju IVF-a?”

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Februar, 2019
Pošalji mail: 
Da