Zastupnička pitanja: Da li ste upoznati da je menadžment “ZOI 84” povećao cijene karata za vožnju vertikalnim transportom na Bjelašnici? Zašto Vlada Kantona Sarajevo nije reagovala kao u slučaju povećanja cijena ski karata?

Amel Mekić
Pitanje

Zastupnik Amel Mekić, na 41. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.04.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

- Da li ste upoznati da je menadžment “ZOI 84” povećao cijene karata za vožnju vertikalnim
transportom na Bjelašnici?
- Zašto Vlada Kantona Sarajevo nije reagovala kao u slučaju povećanja cijena ski karata?

Obrazloženje u prilogu.

Proslijeđeno: