Zastupnička inicijativa:“Molim ministarstvo saobraćaja da pristupi uređenju i signalizaciji prostora polazne i dolazne minibuske stanice na Baščaršiji.”

Vibor Handžić
Inicijativa

Zastupnik Vibor Handžić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

“Molim ministarstvo saobraćaja da pristupi uređenju i signalizaciji prostora polazne i dolazne minibuske stanice na Baščaršiji.”

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019