Zastupnička inicijativa za uvrštavanje određenih projekata u Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

Amra Junuzović-Kaljić
Inicijativa

Zastupnica Amra Junuzović Kaljić na Drugoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu za uvrštavanje određenih projekata u Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 27 Decembar, 2018