Zastupnička inicijativa “za uvođenje nove autobuske linije na relaciji Vukovići – Vijećnica, Vijećnica – Vukovići”.

Admela Hodžić
Inicijativa

Zastupnica Admela Hodžić, na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za uvođenje nove autobuske linije na relaciji Vukovići – Vijećnica, Vijećnica – Vukovići”.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019