Zastupnička inicijativa za rješavanje problema sa radom dijela ulične rasvjete u naseljima Lužani i Pejton- Općina Ilidža.