Zastupnička inicijativa “za osnivanje kantonalnog Ureda ili Agencije za strane investicije”.

Vedran Jakupović
Inicijativa

Zastupnik Vedran Jakupović na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za osnivanje kantonalnog Ureda ili Agencije za strane investicije”.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne