Zastupnička inicijativa “za izradu Registra uposlenih u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo”.

Elmedin Konaković
Inicijativa

Zastupnik Elmedin Konaković na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za izradu Registra uposlenih u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo”.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 31 Januar, 2019