Zastupnička inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o Vladi KS (“Službene novine Kantona Sarajevo”-broj:24/05).

Smiljana Viteškić
Inicijativa

Zastupnica Smiljana Viteškić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o Vladi KS (“Službene novine Kantona Sarajevo”-broj:24/05).

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019