Zastupnička inicijativa za izmjene i dopune Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo.

Amra Junuzović-Kaljić
Inicijativa

Zastupnica Amra Junuzović-Kaljić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za izmjene i dopune Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne