Zastupnička inicijativa za imenovanje Etičkog vijeća Skupštine Kantona Sarajevo.

Smiljana Viteškić
Pitanje

Zastupnica Smiljana Viteškić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za imenovanje Etičkog vijeća Skupštine Kantona Sarajevo.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019