SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

Zastupnička inicijativa ”da Skupština sa nadležnim Ministarstvom privrede KS pokrene izmjene i dopune Zakona o šumama KS i propišu odgovornost čuvara šuma u slučaju njihovog protivzakonitog postupanja kao i sankcije za takvo postupanje".

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori