Zastupnička inicijativa “za edukaciju vanjskih saradnika kantonalnih komisija”.

Damir Nikšić
Inicijativa

Zastupnik Damir Nikšić na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika skupštine kantona sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za edukaciju vanjskih saradnika kantonalnih komisija”.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 26 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da