Zastupnička inicijativa “za donošenje Strategije razvoja sektora sporta u Kantonu Sarajevo”.

Samir Suljević
Inicijativa

Zastupnik Samir Suljević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za donošenje Strategije razvoja sektora sporta u Kantonu Sarajevo”.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019